Vlasnik ste stambenog ili poslovnog objekta? Pruža Vam se mogućnost instaliranja solarne elektrane na Vaš krov i još zarađujete novac!

Sol navitas d.o.o. je iskusan i pouzdan partner za solarne elektrane. Nudimo Vam izgradnju solarne elektrane  po sistemu ključ u ruke. Naši stručnjaci će rado za Vam prikupiti potrebnu dokumentaciju, voditi celi projekt i osigurati kvalitetnu montažu.

Na temelju Vašeg upita i provere lokacije nudimo Vam:

 • analizu lokacije i osunčanosti,
 • predlog najboljeg rješenja za Vašu solarnu elektranu,
 • ocenu očekivane godišnje proizvodnje električne energije solarne elektrane,
 • dokumentaciju za solarnu elektranu za pridobivanje statusa povlaštenog proizvođača energije,
 • ponudu sa kvalitetnim i najprimerenijim komponentama za Vaš krov,
 • proračun prinosa i vreme povrata investicije obzirom na uložena sredstva,
 • predlog najboljeg oblika finansranja za Vašu solarnu elektranu.

Koraci do Vaše solarne elektrane na krovu – od ideje do priključenja

Da bi solarna elektrana pouzdano i efikasno radila, najprije je potrebna odgovarajuća lokacija i odabir kvalitetnog izvođača radova koji će instalirati solarnu elektranu. Izaberite izvođača koji ima veliki spektar referenci i kojeg je lako proveriti, jer Vaš prihod od solarne energije zavisi od kvaliteta ugrađenih komponenti i načinu izrade.

 • 1. korak: Izbor lokacije krova i proračun prinosa

  Na temelju Vašeg upita i provere lokacije možemo Vam napraviti analizu lokacije i osunčanosti, predlog najboljeg rešenja za Vašu solarnu elektranu, ocenu očekivane godišnje proizvodnje električne energije solarne elektrane i proračun prinosa i vreme povrata investicije obzirom na uložena sredstva.
 • 2. korak: Izrada i prikupljanje potrebne dokumentacije za dobijanje elektroenergetske saglasnosti

  Umesto Vas prikupljamo potrebnu dokumentaciju i rešavamo sve korake od idejnog projekta, rešavanja ugovora, izrade glavnog projekta pa sve do dobijanja dozvole za rad Vaše solarne elektrane.

  Pravo na podsticajnu cenu imate samo ukoliko potpišete ugovor o sticanju statusa povlašćenog proizvođača električne energije sa Elektro Privredom Srbije, EPS.
  Ugovor sa EPS-om može biti potpisan samo ako solarnu elektranu instalira ovlašćeni instalater. Ugovor se potpisuje na 12 godina sa garantovanim otkupom proizvedene električne energije, a nakon isteka ugovora i dalje prodajete proizvedenu energiju prema tržišnoj cijeni ili proizvedenu energiju koristite za vlastite potrebe. Tarife za određivanje podsticajnih cijena za otkup proizvedene električne energije kategorisane su prema instaliranoj snazi solarne elektrane. Tarifni system najviše favorizuje male elektrane do 30 kW instalirane snage.

  Tablica za formiranje podsticajnih cena za otkup proizvedene električne energije:

  TIP ELEKTRANE

  Cena MWh

  Solarna elektrana instalirane snage do 30 kW

  20,66

  Solarne elektrana instalirane snage od 30 kW do 500 kW

  20,941 – 9,383*R

  Solarna elektrana na zemlji

  16,25

 • 3. korak: Odabir izvođača radova

  Za uspešno delovanje elektrane pored lokacije, solarnih panela i izmjenjivača potrebno je pravilno projektovanje i montaža. Treba proveriti ima li izvođač iskustva pri projektovanju solarnih elektrana, da li će elektrotehnički deo izvoditi pouzdani elektroinstalateri, a montažu na krov pouzdani monteri koji će dati garanciju na izvršene usluge. Sve navedeno je u svrhu zaštite krova od mogućeg prokišnjavanja i drugih oštećenja nastalih radi montaže solarne elektrane.

  Proverite kod vlasnika solarne elektrane, koju je ugradio potencijalni kandidat ponuđač, je li zadovoljan njegovim radom i da li njegova elektrana radi u skladu sa proračunima koje je dobio od izvođača.

  Kod ponude je potrebno proveriti da li ponuda po sistemu”ključ u ruke” zaista obuhvta sve što je potrebno. Od ponuđača zahtevajte da Vam već na početku objasni, šta mora i može biti uključeno u ponudu, da Vaša elektrana ne bi postala puno skuplja nego što je planirano.

  Saveti pre odabira izvođača

  Kod proračuna vremena povrata investicije potrebno je uključiti troškove održavanja koje neki ponuđači rado zaborave. Troškovi održavanja solarnih elektrana nisu visoki, ali ih je svejedno potrebno uključiti.
  Troškovi održavanja iznose oko 1% investicione vrednosti godišnje.