U poređenju sa većinom drugih tehnologija koje stvaraju električnu energiju, solarne elektrane skoro da ne zahtevaju nikakvu potrebu za održavanjem i servisiranjem, ali pravilno održavanje solarne elektrane osnova je za postizanje planiranog energetskog prinosa i produžavanja životnog veka sistema.

Redovno preventivno održavanje smanjuje potrebu za ne planiranim održavanjem (kvarovima). I pored redovnog preventivnog održavanja, neispravnosti se u potpunosti ne mogu izbeći.

Preventivno održavanje se obavlja na temelju proizvođačkih preporučenih i garanciskih uslova i preporučuje se obavljanje izvan  intervala najviše proizvodnje. Redovno održavanje pospešuje proizvodnju i produžuje životni vek  solarne elektrane, iako sve to donosi troškove. Stoga je potrebno naći optimalnu ravnotežu između troškova održavanja i optimalnim delovanjem kroz celi životni ciklus solarne elektrane.

Čišćenje solarnih panela

Čišćenje solarnih panela solarne elektrane je jednostavno, a ima vrlo povoljan uticaj na efikasnost solarnih panela. Preporuka intervala čišćenja je dva puta godišnje, a sve u zavisnosti od lokalnim uslova (npr. izloženost većoj koncentraciji prašine, …)

U koliko se utvrdi da zaprljanost solarnih panela ima neznatan učinak na proizvodnju el. energije solarne elektrane, čišćenje nije potrebno. Optimalnu frekvenciju čišćenja treba shvatiti ozbiljno zbog razloga povećanje prihoda iz proizvodnje solarne elektrane.

Kontaktirajte Sol navitas SRB za održavanje Vaše solarne elektrane i osigurajte njeno pravilno funkcionisanje kroz njen celi životni vek!