Fotonapon

Jeste li znali?

Na temelju fotoefekta, fizičke pojave koju je otkrio poznati fizičar Becquerel 1839., a koga je A. Einstein objasnio 1905. godine, temelji se princip rada solarne elektrane. Fotoefektom se solarno zračenje pretvara u el. energiju.

Solarne elektrane veoma lako postavljamo:

– na krov ili na nadstrešice,

– u fasadni sistem,

– na zemljište.

Uticaj orijentacije i nagiba na proizvodnju

Godišnja proizvodnja električne energije u R. Srbiji iznosi između 1050 i 1400 kWh/kW u primeru optimalne orijentacije i nagib.

Optimalna orijentacija je usmerenost direktno ka jugu (azimut=0°), optimalni nagib za teritorij Srbije je oko 30°.  Nagib se lako može korigovati podkonstrukcijom, kojom, npr. na ravnom krovu postavimo solarne panele pod uglom od 30°.

Sol navitas SRB raspolaže sa programima, u koje se unese lokacija, azimut i nagib elektrane, solarni paneli i izmenjivači i na osnovu tih podataka, relativno tačno izračunamo godišnju proizvodnju. Proračun se koristi kao prilog ponudi.

Predviđena godišnja proizvodnja el. energije solarnih elektrana u većim gradovima R. Srbije

Napomena: Prikazani podaci u tabeli su informativnog karaktera u slučaju optimalnog fiksnog nagiba panela (30°) i okrenutih direktno ka jugu (azimut = 0°).

Sunčevo zračenje na području Srbije

Uticaj senki

Osenčanost vrlo negativno utiče na proizvodnju električne energije. Solarni paneli spojeni su serijski. Kao posljedica zasenčenja solarnih panela dolazi do pada učinka solarnog sisitema. Sol navitas SRB će Vam u projektu napraviti tačnu analizu osenčanosti za celi krov ili zemljište.

Sami možete odrediti efikasnu lokaciju “paušalnim“ pravilom. Pravilo glasi da je efikasna lokacija ona, gde nema senke između 10 i 15h, na dan 21. decembra. To je dan kad je Sunce najniže na horizontu.

Solarni paneli

Solarni (fotonaponski) paneli su osnovni i najvažniji deo solarne elektrane, jer predstavlja skoro polovinu troškova investicije postavljanja po sistemu ključ u ruke. Trenutno je u svetu preko 250 proizvođača solarnih panela, zato je odluka o izboru otežana.

Na tržištu su 4 vrste solarnih panela:

 • multikristalni silicijumski paneli, koji su trenutno najrašireniji. Krajem 2008. godine njihov udeo ukupne svetske proizvodnje svih solarnih panela iznosio je 54%.
 • monokristalni silicijumski solani paneli,
 • tanki film  (amorfni silicijum a-SI, CIS (bakar-indijum-selenid), kadmij-telurid…),
 • kombinovani solarni paneli su npr. HIT ili EFG tehnologija. To je kombinacija monokristalne i tanki film tehnologije.

 

Efikasnost solarnih panela

Najčešće spominjana karakteristika solarnih panela je njihova efikasnost. Efikasnost solarnih panela opisuje sposobnost iskorišćenja solarnog zračenja u svrhu proizvodnje električne energije u standardnim uslovima testa (1000 W/m2, 25°C, vazdušna masa 1,5). Prosečna efikasnost monokristalnih i polikristalnih solarnih panela trenutno iznosi između 14 i 15 %. Efikasnost je najvažnija karakteristika solarnih panela, iako se investitorima ona čini vrlo mala. Veća efikasnost solarnih panela  znači i da je za jednaku snagu solarne elektrane potrebna manja površina krova.

Kod prosečnih solarnih panela efikasnost je 14 do 15 %, za 1 kW snage potrebno je  od 6,5 do 7m² solarnih panela. Kod solarnih panela, koji imaju efikasnost od 5 %, za 1 kW snage potrebno je oko 20,5 m² solarnih panela.

Količina proizvedene električne energije biće jednaka sa 1 kW solarnih panela najniže efikasnosti ili 1 kW panela najviše efikasnosti!  Manje efikasni solarni paneli su jeftiniji na W ili kW, iako je za jednaku snagu elektrane potrebno više, odnosno potrebno je više površine. Posledica toga je više sati rada i više potrebne podkonstrukcije što povećava cenu investicije.

Zbog toga sama efikasnost solarnih panela nije direktno primeren kriterijum za odluku o izboru solarnih panela, zato jer veća efikasnost ne utiče na veću proizvodnju električne energije. Važna je cena solarne elektrane po sistemu ključ u ruke na W ili kW instalirane snage. Na samu efikasnost solarnih panela treba se osloniti kada je  prostor ograničen, a želja je instalirati što veću snagu, bez obzira na cenu.

SOLARNI PANELI u našoj ponudi

Izmjenjivači

Izmenjivači pretvaraju jednosmerni napon, koji proizvode ćelije solarnih panela, u naizmenični napon. Izmenjivači su drugi najvažniji deo i predstavljaju 12 do 14 % vrednosti solarne elektrane po sistemu ključ u ruke. Najvažnija karakteristika izmenjivača je njihova efikasnost (evropska efikasnost izvenjivača znosi 96% ili više). Ostale karakteristike najviše se odnose na individualne uslove i zahteve solarne elektrane i oni nisu toliko važni kao sam efikasnost izlazne snage. U ostale karakteristike ubrajamo i garancije. Naravno da ih je potrebno proveriti, jer nije u cilju da se kod izmenjivača često dešavaju kvarovi.

Efikasnost izmenjivača

Efikasnost izmenjivača se trenutno kreće između 91 i 98 %. Svaki izmenjivač ima podatak o maksimalnoj efikasnosti, koji se odnosi na “laboratorijske” uslove testa i u praksi ih nije moguće postići. Realnija je evropska efikasnost, koja je niža od maksimalne. Evropski efikasnost realnije uključuje uslove potvrđene praksom, koji su u Evropi. Zato je potrebno zahtevati podatke o evropskoj efikasnosti izmenjivača. Podaci sa najvećim brojevima godišnje proizvedenih kWh električne energije iz 1 kW solarne elektrane, su dobijeni sa izmenjivačima sa efikasnošću od 98 %. Ako imamo izmenjivač sa efikasnošću od 92%, to znači da će naša proizvodnja električne energije biti 6 % manja. IZ TOG PODATKA SE JASNO ZAKLJUČUJE, DA SE KOD IZMENJIVAČA NE SME ŠTEDETI.

Ako vam neko ponudi izmjenjivač sa efikasnošću 92 %, a dostupan je i izmenjivač drugoga proizvođača iste snage sa učinkom od 98 %, izaberite onaj sa većom efikasnošću snage. U protivnom, bez obzira na nižu početnu cenu, u periodu od nekoliko godina javlja se gubitak prihoda tačno za razliku početnih cena za izmenjivač sa 92% i 98% efikasnosti. Ako Vam ga ponude npr. 60% jeftinije, još uvijek ste na gubitku.
IZMJENJIVAČI u našoj ponudi

Konstrukcija SOLALU

Višegodišnje iskustvo pričvršćivanja solarnih elektrana na različite vrste podloga dovele su nas do razvoja vlastite konstrukcije koju odlikuje:[list type=”check”]

 • čvrstoća,
 • stabilnost,
 • konkurentna cena,
 • otpornost na sve vremenske prilike,
 • svojstvo čuvanja krova,
 • dug životni vek,
 • mala masa,
 • 10 godina garancije na materijal

[/list]

Jednostavna i laka montaža
Razvili smo inovativnu i kvalitetnu aluminijumsku konstrukciju koja odgovara najzahtjevnijim potrebama gradnje solarnih elektrana. Konstrukcija je u skladu sa standardima koji određuju zahtjei obzirom na opterećenja na vetar i sneg. Najveća prednost naše konstrukcije je jednostavna i laka montaža. Sve komponente su izrađene od aluminijuma i nerđajućeg čelika. Zbog aluminijumskih profila konstrukciju odlikuje mala masa.

Konstrukcija za sve vrste krovova i vremenske prilike
[list type=”check”]

 • Nudimo različite profile za različita opterećenja koje lako prilagođavamo različitim vrstama krovova.
 • S našom konstrukcijom postavljeno je više od 15MW krovnih solarnih elektrana.
 • Naša konstrukcija omogućuje montažu solarne elektrane brže i jeftinije.

[/list]